YH-1 (1)
YH-2 (1)
ବ୍ୟାନର
କମ୍ପାନୀ 123

ଆମ ବିଷୟରେ

ପରିଚୟ

ଚାଇନାରେ କୃଷି-ରାସାୟନିକ, ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସାଂଘାଇ ଏଗ୍ରୋ ରିଭର କେମିକାଲ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ସାଂଘାଇରେ ଏବଂ କାରଖାନା ଅନୁହୁଇ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି |ଆମେ 50 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିତରକ ଏବଂ ସୂତ୍ର କାରଖାନା ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀତା କରିଛୁ |

ଅଧିକ ସିଖନ୍ତୁ

ଆମର ଉତ୍ପାଦ

 • ହରବାଇସିଡ୍ | ହରବାଇସିଡ୍ 01

  ହରବାଇସିଡ୍ |

 • କୀଟନାଶକ କୀଟନାଶକ 01

  କୀଟନାଶକ

 • ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ | ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ 01

  ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |

 • ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ | ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ 01 |

  ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ |

 • ସାର ସାର 01

  ସାର

 • ରୋଡେଣ୍ଟାଇସିଡ୍ | ରୋଡେଣ୍ଟିସାଇଡ୍ 01

  ରୋଡେଣ୍ଟାଇସିଡ୍ |

ଆମର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

ତାଜା ଖବର